Van opstaan tot trappenlopen, van schrijven tot tandenpoetsen, van brood smeren tot fietsen; bij onze dagelijkse bewegingen denken we meestal niet na. Pas als bewegen niet – meer - vanzelf gaat, dan beseffen we hoe gewoon we het vinden dat ons lichaam goed functioneert. Problemen en/of pijnklachten kunnen ontstaan door een (sport)blessure, het ouder worden, een aandoening of ziekte, te weinig beweging, een verkeerde houding, etc. Wanneer dit het geval is, kan de fyiotherapeut u helpen om de klachten te doen afnemen en het bewegen te optimaliseren. Fysiotherapeuten zijn er voor iedereen – jong of ouder - met bewegingsklachten. Jaarlijks bezoeken zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland een fysiotherapeut.

Behandelplan fysiotherapie op maat

De fysiotherapeut is “direct toegankelijk”. Dat betekent dat u onze fysiotherapeuten kunt raadplegen zonder verwijzing van een arts. Natuurlijk ontvangen we ook veel cliënten die zijn doorverwezen door hun huisarts of specialist.

Bij een eerste afspraak met één van onze fysiotherapeuten wordt u onderzocht en stellen we veel vragen, zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. Elk mens is anders, elk lichaam is anders, elke klacht is anders, ieder ervaart zijn klachten op een andere manier. Op basis van de intake stellen we een behandelplan op maat op; meestal een combinatie van behandelingen bij De Praktijk én thuisoefeningen. Veel fysiotherapeuten werken met de KNGF-richtlijnen als basis, maar geven daar -op basis van vernieuwde inzichten en ervaring - een eigen invulling aan. Samen met u kijken we naar de meest geschikte behandelmethode, de belastbaarheid en herstel.

Fysiotherapie, bij welke klachten?

U kunt bij de fysiotherapeut terecht met alle klachten die met beweging te maken hebben. U heeft ergens pijn, u kunt minder goed kracht uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed - of zelfs helemaal niet - maken. In al deze gevallen onderzoekt de fysiotherapeut de oorzaak. Veel voorkomende klachten:

 • Rugklachten
 • Nek- en schouderklachten
 • Enkelblessures
 • Spierklachten
 • Gewrichtsklachten
 • Reuma/artrose
 • Hersenbloeding/ beroerte
 • Knieklachten
 • Nieuwe heup of nieuwe knie
 • Ziekte van Parkinson

Bij De Praktijk maken we o.a. gebruik van:

 • dry needling
 • cure tape en medical tape
 • Mulligan technieken
 • Oefentherapie*

*   Oefentherapie vindt plaats in:

Kwaliteit van fysiotherapie

Binnen onze praktijk werken professionele en goed geschoolde fysiotherapeuten. Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Voor dit register gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de hbo-opleiding fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Fysiotherapeuten staan ingeschreven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister). Om de inschrijving in dit register te behouden, zijn ze verplicht om na te scholen.

Fysiotherapeuten bij De Praktijk:

 • Hans Pauëlsen
 • Jan Pleij
 • Hans van den Bosch
 • Christine Kraus
 • Dennis Oostdam
 • Matthijs Guijt
 • Tom van der Meer
 • Regine Stout
 • Eline van Abswoude
 • Emily de Lijster
 • Johan de Bes
 • Dick van der Poel

Tarief fysiotherapie

Fysiotherapie € 44,50 (30 min)
Fysiotherapie aan huis  € 54,50 (30 min)

Klachten

Voor klachten m.b.t. fysiotherapie kunt u zich -als wij er samen niet uitkomen- wenden tot de klachtencommissie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Vergoeding zorgverzekeraars

De kosten van een fysiotherapiebehandeling worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Wilt u weten of de kosten van fysiotherapie verzekerd zijn? Controleer de dekking van uw zorgverzekering, of doe navraag bij uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, daardoor kunnen wij uw fysiotherapeutische behandeling rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

Betaling rekening

Wanneer u de kosten van de fysiotherapeutische behandeling niet vergoed krijgt, dan ontvangt u een nota van ons. In dit geval vragen wij u om een machtiging voor automatische incasso te tekenen. Het op de rekening vermelde bedrag wordt automatisch geïncasseerd, circa drie weken nadat u de rekening heeft ontvangen.

Wilt u geen automatische incasso? Dan kunt u ook direct na afloop van de behandeling/afspraak de factuur contant of per pin betalen.

Bron: KNGF

Acupunctuur in De Praktijk

Herstel van de energiebalans

Bij acupunctuur denken veel mensen aan ‘iets met naaldjes’. Maar hoe zit dat precies en waarom doen we dat? Acupunctuur is een alternatieve geneeswijze die al duizenden jaren deel uitmaakt van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De behandeling gaat uit van een holistische benadering. Ieder mens wordt gezien als een geheel; lichaam is geest, zeggen traditioneel Chinese geneeskundigen. Daarom worden uw klachten door ons nooit als ‘losse’ problemen gezien en behandeld.

Traditionele Chinese Geneeskunde

Traditionele Chinese Geneeskunde ziet dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoring van de energiebalans. Acupunctuur is dan ook gericht op herstel van die balans, zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel. Bij de behandeling maken we gebruik van vele fijne naaldjes. Deze worden op specifieke plekken (energiebanen) in de huid geplaatst. Ze zorgen voor herstel van de energiebalans waardoor een diversiteit aan klachten kan verminderen. Over het algemeen vinden mensen de behandelingen niet onaangenaam of pijnlijk.

Bioresonantie in De Praktijk

Onbalans signaleren en herstellen

Marcel de Vries, Jan van der Zwet en Hans van den Bosch zijn de gespecialiseerde fysiotherapeuten die bioresonantie gecombineerd met acupunctuur uitvoeren. Ze zijn allen lid van de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur).

Manuele Therapie in De Praktijk

Behandeling van gewrichten en wervelkolom

Psychosomatische fysiotherapie in De Praktijk

Balans tussen lichaam en geest

Bij gezondheidsklachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak wordt al snel gedacht dat het ‘tussen de oren zit’. Terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Dat is voor veel mensen verwarrend en onbevredigend. Ze gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen en van hun klachten af te komen. Vaak zonder bevredigend resultaat. Herkent u dat? In dit soort situaties maakt de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil voor uw welzijn.

Klachten zonder lichamelijke oorzaak

Geregistreerde psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid. ‘Vage’ klachten waarvoor geen directe lichamelijke oorzaak kan worden gevonden en waarbij vooral psychische en sociale factoren een rol spelen. Meer dan een “gewone” fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor lichaam en geest. Vaak blijkt het evenwicht verstoord tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. Behandeling helpt u om dat evenwicht terug te vinden.

Psychosomatisch fysiotherapie richt zich op:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van uw klachten
 • Ontdekken van factoren die de klachten mogelijk in stand houden
 • Aanleren van ontspanning
 • Bewust worden van uw ademhaling
 • Opvoeren van belastbaarheid, stap voor stap meer fysieke belasting
 • Verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
 • Aanvoelen en leren respecteren van uw grenzen (lichamelijk en psychisch)
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Stimuleren van gedragsverandering, anders omgaan met uw klachten
 • Bevorderen van vertrouwen in de kracht en het kunnen van uw lichaam
 • Positief beïnvloeden van uw zelfvertrouwen en zelfbeeld

De behandeling van psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met andere deskundigen zoals een verwijzend arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts en/of andere disciplines. Uiteraard altijd met uw akkoord.

Sportfysiotherapie

Herstel op maat!

Handtherapie

Handtherapie in De Praktijk 

Een handtherapeut is extra geschoold en ervaren in het onderzoeken en het behandelen van specifieke hand-, pols- en elleboogklachten. Wanneer er bijvoorbeeld letsel aan de hand optreedt is het van groot belang om dit tijdig te behandelen om een zo goed mogelijk behandelresultaat te krijgen. Ook peesontstekingen komen veel voor en kunnen zeer hardnekkig zijn.

Met de handtherapeut kunt u een gericht plan maken om de klacht te behandelen. Naast het onderzoeken en behandelen heeft de handtherapeut ook contact met plastisch chirurgen die gespecialiseerd zijn binnen de handchirurgie. Mocht de handtherapeut het bijvoorbeeld nodig vinden om de plastisch chirurg in te schakelen dan kan dit via onderling overleg geregeld worden in samenwerking met de huisarts.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
OK