Chinese kruiden in De Praktijk

Aanvullend op acupunctuur

Hydrotherapie in De Praktijk

Bewegen in het water

Fascia Integratie Therapie (F.I.T.) in De Praktijk

Bindweefsel; allesverbindende factor

U heeft pijnklachten, waar u mogelijk al langere tijd mee rondloopt en waar u wellicht voor wordt behandeld. De oorzaak van de (chronische) pijn kan op een andere plaats zitten dan waar u de pijn ervaart. En dat kan de reden zijn waarom eventuele eerdere behandeling bij u nog niet voldoende resultaat heeft gehad. Lokaal onderzoek volstaat vaak niet om de oorzaak van (langer bestaande) pijnklachten aan het licht te brengen. Juist dan kan Fascia Integratie Therapie helpen.

Behandeltechnieken F.I.T.

Stretchen, oefenen en trainen zijn vaak erg nuttig. Maar als er zich nog verstoringen in het lichaam bevinden, kan extra bewegen ook meer pijn of klachten veroorzaken. Met fasciatechnieken zorgen we eerst dat die 'kinken in de kabel' zijn verdwenen, waarna het oefenen een stuk makkelijker zal gaan. De totale machine (uw lijf) moet eerst gesmeerd lopen voordat de belasting opgevoerd kan worden. De gebruikte fasciatechnieken zijn zowel manuele technieken als technieken waarbij ‘tools’ gebruikt worden. Deze technieken met ‘tools’ staan bekend als Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation (I.A.S.T.M.). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bindweefsel door de toepassing van deze tools zachter wordt, en daardoor beter vervormbaar wordt, net als door warmte en trillingen. Het gebruik van specifieke tools zorgt ervoor dat trigger points en fasciaverklevingen veel makkelijker verdwijnen.

U kunt zelf ook actief meewerken aan uw fysiotherapie, bijvoorbeeld met oefeningen die heel specifiek gericht zijn op vermindering van uw klachten. Met name oefeningen met speciale 'fasciaballen' en foamrollers zijn effectief. Natuurlijk zal uw gespecialiseerde fysiotherapeut u goed begeleiden bij het uitvoeren van deze oefeningen.

ReAttach

Als praten niet helpt

Reattach is een niet-belastende, kortdurende interventie die zich richt op het optimaliseren van stress- en emotieregulatie.

Langdurige stress, een burn-out of een nare gebeurtenis kan het reguleren van emoties, stress en gebeurtenissen belemmeren. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld een gevoel van een ‘te vol hoofd‘, piekergedachten, sombere gevoelens en problemen met het geheugen.

De cliënt hoeft niet te praten tijdens een sessie en het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen opnieuw te beleven. De inhoud van de gebeurtenissen is van ondergeschikt belang.

Vaak wordt na één behandeling al een ‘opgeruimd hoofd’, minder klachten en minder stress ervaren. De cliënt krijgt weer zelf de regie over zijn of haar eigen gedachten, gevoel en gedrag.

ReAttach maakt gebruik van bewezen effectieve interventies die helpen om het proces van prikkelverwerking weer op gang te brengen.

Er wordt gebruikgemaakt van van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. De cliënt komt zelf in staat om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen.

Door de oefeningen ontstaan er nieuwe hersenverbindingen die andere inzichten geven en die oude patronen vervangen. Op deze manier ontstaat er ontspanning, overzicht en een nieuw perspectief voor groei.

Het is een in de praktijk bewezen methode met gemiddeld 5 behandelingen verspreid over 3 maanden. De eerste sessie wordt voorafgegaan door een intake. Dit samen duurt gemiddeld een uur. De volgende sessie zijn ongeveer 45 minuten.

Meer informatie vind u op: https://reattachacademy.com/nl/over-reattach

Reset!

Energiek & Fit!

In onze maatschappij blijkt dat beide vaak uit balans zijn waardoor een hoop (welvaarts)ziektes de kop op kunnen steken. Zo is inmiddels bijvoorbeeld bekend dat alzheimer, parkinson en ADHD hun oorsprong hebben in de darmen. De boosdoeners in dit verhaal zijn bekende factoren zoals slechte voeding, stress en te weinig lichaamsbeweging.

Door uw hormonale balans te verbeteren in combinatie met uw maag- en darmstelsel zien we een verscheidenheid aan klachten afnemen en de kwaliteit van leven verbeteren.

Door een huidplooimeting en een zeer uitgebreide vragenlijst krijgen wij een beeld van uw hormonale situatie, dit noemen we het hormonale profiel. Op basis hiervan krijgt u adviezen op gebied van voeding, training en supplementen.

Daarnaast gaat het gehele proces ondersteunt worden door middel van acupunctuur. De behandelingen acupunctuur zijn gericht op het in balans brengen van het lichaam. Na zes weken zal een evaluatie plaatsvinden om de voortgang in beeld te brengen.

Het Reset! programma bestaat uit het volgende:

 • Intake met o.a. huidplooimeting en vragenlijsten
 • Opstellen van het persoonlijke hormonale profiel (PHP)
 • Kennis opdoen op gebied van de hormonale balans en de spijsvertering
 • Individueel trainingsprogramma voor zes weken
 • Advies voor het opstellen van individueel voedingsschema
 • Drie tot vier behandelingen d.m.v. acupunctuur
 • Supplementen
 • Indien gewenst, begeleiding tijdens de training
 • Evaluatie met huidplooimeting en vragenlijst

Valpreventie

Zo blijft u goed op de been

Valrisicotest

Aan de hand van de Valrisicotest kunnen onze therapeuten bepalen of u in aanmerking komt voor de valanalyse. Blijkt uit de Valrisicotest dat er sprake is van een verhoogd valrisico, of dat de omstandigheden daar aanleiding toe geven, dan kun je de Valanalyse uitvoeren om gericht te adviseren. Het wordt aangeraden om de Valrisicotest bij alle cliënten van 65 jaar en ouder jaarlijks af te nemen.

Valanalyse

Met de Valanalyse brengen wij in kaart welke factoren aangepakt moeten worden om het valrisico te verlagen. Denk aan problemen met mobiliteit, angst om te vallen, visusproblemen, medicatiegebruik, duizeligheid en ADL-afhankelijkheid. Zodra we weten welke factoren een rol spelen, kunnen wij u gericht adviseren en zo nodig doorverwijzen. Voor het afnemen van de valanalyse is het belangrijk een afspraak van één uur in te plannen.

Vervolg

Na het afnemen van de Valanalyse kunnen wij tevens gaan bepalen of wij individueel met u gaan trainen of dat u in staat bent om met een groepstraining mee te doen (denk hierbij aan de oefenprogramma’s Otage of In Balans).

Onze therapeuten zullen u stap voor stap begeleiden en voorlichting geven over de te nemen vervolgacties.

De valpreventie therapeut is Iris van Wetten.

Fysiotherapie bij bekkenklachten in De Praktijk

Bij klachten aan bekken, stuit en lage rug

De meeste mensen denken bij bekkenklachten aan zwangere vrouwen of vrouwen die zijn bevallen. Echter ook niet-zwangere vrouwen én mannen kunnen last krijgen van het bekken, veroorzaakt door een aandoening of blessure. Soms worden de klachten in het bekken en de heupzone veroorzaakt vanuit de onderrug. Bekkenklachten kunnen zeer hinderlijk zijn en u beperken in uw dagelijkse bezigheden en bewegelijkheid. Een goede diagnose en behandeling zijn belangrijk.

Groepstherapie parkinson in De Praktijk

Het belang van blijven bewegen

Groepstherapie parkinson

Parkinson is een complexe chronische aandoening. De ziekte heeft onder andere invloed op spierbewegingen, dus op de grove en fijne motoriek. Trillingen, trager bewegen en schuifelend lopen zijn kenmerkend voor mensen met de ziekte van Parkinson. Door het grote aantal klachten die kunnen optreden, zijn veel mensen geneigd om fysiek steeds minder actief te worden. Terwijl het juist belangrijk is om wél te blijven bewegen; zo werkt u aan het behoud van uw zelfstandigheid en vergemakkelijkt u het bewegen. En zorgt u dat dagelijkse dingen als lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed u zo goed mogelijk afgaan.

Dry Needling

Ontspannen van triggerpoints!

Dry Needling is een behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Wat is een ‘triggerpoint’?

Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 • pijn en stijfheid lokaal in de spier en ook pijn ‘op afstand’;
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten;
 • verminderde kracht in de betrokken spieren;
 • pijn-ontwijkend gedrag: U gaat ‘anders’ bewegen;
 • hoofdpijn, aangezichtspijn en/of kramp.

Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?

 • acuut; bijvoorbeeld door een verkeerde beweging of een ongeval;
 • chronisch; bijvoorbeeld door een langdurig verkeerde houding;
 • langdurige overbelasting van bijvoorbeeld arm, schouder en/of nek zoals bij gebruik van de computer;
 • overbelasting en/of blessures bij sporters;
 • verkramping van spierweefsel zoals bij een meniscusletsel of een hernia;
 • langdurige afwezigheid van beweging bijvoorbeeld door gips of een sling;
 • psychologische factoren zoals stress en depressie;
 • voetafwijkingen of verschillen in beenlengte bijvoorbeeld ontstaan na een botbreuk;
 • slaaptekort;
 • te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak/handtas.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is gericht op het ‘uitschakelen’ van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met het naaldje worden deze punten gevonden en gedeactiveerd. Daarna raken de spieren snel en langdurig ontspannen. De fysiotherapeut zal vaak meerdere spieren behandelen in uw arm of been. Ook worden de spieren langs de wervelkolom onderzocht en behandeld.

Bron: www.dryneedling.nl

Longaandoeningen (COPD / COVID-19)

Maak het leven weer behapbaar!

Revalidatie bij COVID-19

Sinds de eerste persoon met Covid-19 besmet raakte is de medische wetenschap bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Niet alleen het vinden van een vaccin of medicijn is belangrijk, waar de revalidatie van ex-covid patiënten ook aandacht verdient. In de afgelopen maanden is er behoorlijk wat informatie vrij gekomen over het beloop / prognose van het virus. De lange termijn effecten van Covid-19 op het lichaam zijn nog niet bekend, maar wetenschappers krijgen iedere dag meer data waar kundige analyses uit opgemaakt kunnen worden. Dit geld ook voor fysiotherapie bij ex-covid patiënten. Het blijkt dat fysiotherapie een hele belangrijke rol heeft binnen de revalidatie. Mensen met kortademigheidsklachten, benauwdheid of vermoeidheid kunnen onder begeleiding van een fysiotherapeut verloren kracht, uithoudingsvermogen, stabiliteit hervinden. Niet enkel deze aspecten zijn belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het mentale vlak. Een periode op de IC (wat kan leiden tot het “Post Traumatisch Intensive Care-Syndroom”) of in quarantaine thuis kan behoorlijk wat mentale spanning met zich meebrengen. Tijdens de intake wordt uitgebreid gesproken over sociale, mentale en de fysieke klachten. Dan wordt, in overleg met u, besproken of psychosomatische fysiotherapie een toevoeging kan zijn aan het revalidatietraject. We werken ook nauw samen met de diëtist, logopedist, psycholoog en huisarts om uw de beste zorg te geven wat u nodig heeft.

Osteoporose, vallen & breken

Bewegen & Leefstijl

Osteoporose

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt. Door de afname van de botsterkte neemt kans om iets te breken snel toe. Vooral ingezakte (= gebroken) wervels en breuken in pols, arm en heup komen veel voor. De meeste mensen komen er pas (te)laat achter dat ze osteoporose hebben. Botbreuken veroorzaken pijn, invaliditeit, verlies van zelfstandigheid en levenskwaliteit of zelfs vervroegde sterfte.

Osteoporose is niet te genezen. Wel is het mogelijk de achteruitgang van je botsterkte af te remmen. Vaak is zelfs met de huidige behandelingen een redelijke stabilisatie (tot lichte verbetering) mogelijk. Die behandelingen bestaan uit de noodzakelijke combinatie van goed bewegen, de juiste voeding en medicatie (meestal tijdelijk).

Veel osteoporose patiënten krijgen niet de beweegzorg die ze nodig hebben. Er zijn te weinig therapeuten die deze specialistische zorg kunnen bieden en ze zijn moeilijk te vinden voor verwijzers. Chronisch Zorgnet heeft daar verandering in gebracht en heeft Osteoporose als specialisatie toegevoegd aan het netwerk.

Osteoporose therapeut

Eline van Abswoude is bij De Praktijk gespecialiseerd in Osteoporose en helpt u graag verder.

Testen bloedwaardes

Omega 3 en Vitamine D3+K2

Omega 3 is cruciaal voor de gezondheid. Helaas zien we bij 90% van de mensen tekorten, wat de basis kan zijn van een breed scala aan klachten. Denk hierbij aan vermoeidheid, huidklachten, eczeem, verminderde weerstand, sportblessures, weinig energie, problemen met concentratie, focus en geheugen. Een tekort aan Omega 3 en een overmaat aan Omega 6 is binnen onze westerse leefstijl helaas een veel voorkomend probleem. Deze disbalans zorgt voor een overactiviteit van het immuunsysteem, overmaat aan ontstekingsreacties(laaggradige ontsteking) en slecht (wond)herstel. Bovendien wordt een tekort aan Omega 3 in verband gebracht met hart- en vaatziekten, cognitieve achteruitgang zoals Alzheimer en Parkinson maar ook ADHD, autisme en depressie.

Kort samengevat kan gesteld worden dat Omega 3 cruciaal is voor het brein, hart, ogen, zenuwen, darmen, slijmvliezen (o.a. baarmoeder, darmen, longen, holtes), celwanden (stofwisseling), huid en bindweefsel.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
OK